Bæredygtighed og socialt ansvar er en afgørende del af WUMs DNA. 

 

Udgangspunktet for det hele er den lokale produktion i Danmark, der sikrer danske arbejdspladser og de involverede virksomheders reinvestering i lokalsamfundene. For de involverede virksomheder gælder endvidere, at de aflønner deres medarbejdere efter danske tariffer og overenskomster, og der er ydermere særlig fokus på arbejdsmiljøet. På den måde forsøger vi at leve op til vores målsætning om at være bæredygtige i både økonomisk-, social- og etisk forstand.  

 

Når det kommer til klima- og miljømæssig bæredygtighed, er selve produktionsprocessen kendetegnet ved skånsomme, grønne løsninger, hvor hver enkelt virksomhed målrettet arbejder på at minimere sit klimamæssige fodaftryk og i dagligdagen vælger løsninger til gavn for miljøet. Den lokale produktion minimerer også transporten ganske betragteligt. 

 

Med valget af stål, messing, kobber og egetræ er der tale om meget holdbare materialer, der giver produkterne lang levetid. I videst muligt omfang benyttes genanvendelige metaller og overskudstræ fra anden produktion. Nyt træ er altid PEFC-certificeret og fra lokale skovdistrikter. Elektriske dele kan udskiftes og i sidste ende kan lamperne adskilles, således at delene kan genanvendes på ny. Produktion sker i lille skala og der tilbydes skræddersyede løsninger, der passer til den enkeltes behov. 

Pulverlakering er den mest miljøvenlige form for industrilakering.  I modsætning til konventionelle vådmalinger indeholder pulveret ingen organiske opløsningsmidler. I forbehandlingen af emnerne anvendes ingen kemikalier, men alene højtopvarmet sæbevand. Pulverlakering af et emne udføres med elektrostatisk opladet pulver, der opvarmes til 180 – 200 grader, så pulveret gennemhærdes. Resultatet bliver en meget slag– og ridsefast overflade. I selve pulverlakeringen blæses tørt pulver direkte på emnet, og overskydende pulver bliver suget op og genanvendt i en kulstofkabine. Helt op til 90% af pulveret bliver genanvendt i produktionen. Det hele foregår i et topmoderne anlæg med udsugning efter forskrifterne, værnemidler etc.

WUM anvender iøvrigt løse LED lyskilder.